Այսօր ծնվել է Կոմիտասը

Արթուր Հայրապետյան Սեպտեմբեր 26, 2022

Այսօր է ծնվել Կոմիտասը ... 

Իսկ մանկան երգը... թա՜փ առավ - գնաց:

Գնաց – բարձրացավ,

Եկավ – ծանրացավ,

Քարեքար ընկավ, պատեպատ խփվեց

Եվ հետո` կրկին պոկվեց ու գնաց,

Մի վայրկյան օդում կախ ընկավ մնաց`

Մի անտես թելով կարծես թե կապվեց

Եվ, մի պահ հետո, հանկարծ ցած թափվեց.

Թափվեց` նշենու ծաղկաթերթի պես,

Հին վանքի ծեփի ճաքած շերտի պես…

Կիսվել